مفهوم قوانین جهانگردی

قوانین مرتبط با جهانگردی

قوانین جهانگردی، قانون بنیادى این صنعت را دربردارد. معمولاً، این قانون سیاست توسعه جهانگردى را ارائه مى‌کند و وظایف، ساختار و منابع تأمین مالى سازمان ملى جهانگردى (با دفتر منطقه‌اى جهانگردی) را تعیین مى‌کند. به‌علاوه مقررات ویژه متعددى لازم است.
این مقررات به استانداردها، شرایط صدور مجوز و روش‌هاى ... ادامه مطلب
قوانین مرتبط با جهانگردی