مهاجرت پرندگان

مهاجرت پرندگان به رودخانه چشمه کیله - تنکابن

بیش از چهارهزار کاکایی از پنج گونه مختلف در حال حاضر میهمان تنکابن هستند، این پرندگان با سرد شدن هوا در مناطق سیبری از ابتدای پاییز برای گذراندن زمستان به مناطق شمالی کشور به ویژه حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن مهاجرت می‌کنند .
کاکایی (نام علمی: Larus) سردهٔ بزرگی از مرغان نوروزی است که در سرتاسر ... ادامه مطلب
مهاجرت پرندگان به رودخانه چشمه کیله - تنکابن