فستیوال رنگ

رنگارنگ‌ترین کشور دنیا

استفاده از رنگ‌های شاد و متنوع در آداب و سنن مردم هند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بسیاری هند را رنگارنگ‌ترین کشور دنیا می‌دانند.
هولی یک جشنواره ملی و مذهبی بهاره هست که توسط هندی‌ها بخصوص هندوها برگزار می‌شود. هولی به جشنوارهٔ رنگ‌ها نیز معروف است.

جشن هولی یا «جشن رنگ‌ها» نام مراسمی ... ادامه مطلب
رنگارنگ‌ترین کشور دنیا