کوه‌های پاکستان

کوه عظیم راکاپوشی

راکاپوشی کوهی عظیم به ارتفاع ۷٬۷۸۸ متر است که در میان دره هونزا واقع در ناحیهٔ گلگت-بلتستان در شمال پاکستان قرار داشته و گوشهٔ جنوب غربی رشته‌کوه قراقروم را تشکیل می‌دهد. این کوه همچنین گستره‌ای تقریباً ۲۰ کیلومتری را از شرق تا غرب دربر می‌گیرد و نمایی غالب را در افق بخش زیادی از شاهراه قره‌قروم تشکیل ... ادامه مطلب
کوه عظیم راکاپوشی