پیست اسکی در جوار کویر

پیست اسکی در جوار کویر

سیرچ یکی از بخشهای شهرستان کرمان است که تنها چند کیلومتر با شهر کرمان فاصله دارد نام این روستا کرمانیها را به یاد هوشنگ مرادی کرمانی می‌اندازد زیرا این نویسنده کشور نیز متولد این روستای زیبای استان کرمان است و شاید زیبایی‌های همین مکان باشد که این نویسنده را به سر شور و شوق آورده است.
آنچه که این ... ادامه مطلب
پیست اسکی در جوار کویر