پارک مجسمه‌ی نروژ

موزه پارک مجسمه سازی نروژ از معماران بیگ

گروه معماری بیارکه اینگلس پلان هایی برای ساختمان جدید موزه ای بر روی زمین‌های پارک مجسمه سازی کیستوفُس در نروژ را منتشر نموده است. طرح معماران بیگ که با همکاری 4 شرکت بزرگ دیگر به اجرا می‌رسد، زیربنایی برابر 1400 متر مربع دارد و ساخت آن از ابتدای سال 2016 آغاز می‌گردد.
پارک مجسمه‌ی نروژ که محل آثار ... ادامه مطلب
موزه پارک مجسمه سازی نروژ از معماران بیگ