نجارده

روستای نجارده بدون نجار :)

نجارده روستایی از توابع شهرستان نوشهر و دهستان خیرودکنار است که زیر نظر اداره کل منابع طبیعی نوشهر و اداره منابع طبیعی رویان است.
گفته می‌شود به علت اینکه اولین ساکنان آن نجار بودند نام نجارده برای این روستا انتخاب شده‌است.
آب آشامیدنی روستای نجارده از طریق لوله‌کشی و آب کشاورزی آن از طریق کانالی ... ادامه مطلب
روستای نجارده بدون نجار :)