راه آهن سراسری سیبری

طولانی‌ترین شبکه راه آهن جهان

راه آهن سراسری سیبری طولانی‌ترین شبکه راه آهن جهان است. راه آهن سراسری سیبری شبکه‌ای از راه آهن‌ها است که مسکو و بخش اروپایی روسیه را به استان‌های خاور دور روسیه و به مغولستان، چین و دریای ژاپن پیوند می‌دهد. این خط راه آهن ۹۲۸۸ کیلومتر درازا دارد و از شهر مسکو آغاز شده در شهر ولادی‌وستوک پایان می‌یابد. ... ادامه مطلب
طولانی‌ترین شبکه راه آهن جهان