گردو

گردوی کرمان

استان کرمان در کنار اقلیم بیابانی خود در شهرستانهای بافت و رابر چهره ای دیگر از طبیعت را نمایان کرده است.
رودخانه‌های پر آب مراتع سرسبز و پر باران، باغهای گسترده انواع میوه‌های سردسیر و کوهستانهای سر به فلک کشیده و مملو از جنگلهای سر سبز با گسترده وسیع، این خطه را به یکی از زیباترین نقاط ایران تبدیل ... ادامه مطلب
گردوی کرمان