آرشیو مخفی واتیکان، ایتالیا

آرشیو مخفی واتیکان، ایتالیا

دیوارها و زمین‌های واتیکان رازهایی در دل خوددارند از رازهای عظیم دربار پاپ گرفته تا، اسناد تاریخی و ایالتی، دفتر حساب پاپ و دیگر اسناد دولتی که قدمت برخی از آن‌ها به قرن هشتم بازمی‌گردد.

در بین این اسناد نامه میکل‌آنژ، نامه ملکه ماری قبل از اعدامش، نامه شاه هنری هشتم برای فسخ ازدواج و…دیده می‌شود. ... ادامه مطلب
آرشیو مخفی واتیکان، ایتالیا