خلیج پارس

مروارید

مروارید از زمانهای دور مورد توجه شاهان بودند است ، البته این گفته بخصوص برای شاهان ایرانی بیشتر صادق بود. پشتی هایی که شاهان به آن تکیه میکردند و یا فرشی که بر روی آن می‌نشستند ، زمینه ای از مروارید داشت و شاهان شرابه‌های مروارید را به نشان قدرت و سلطنت زیب ( زینت) کمر می‌کردند.

انبوهی از ... ادامه مطلب
مروارید