چادر پانچویی

چگونه در طبیعت گردی یک سرپناه بسازیم؟

انتخاب محل سرپناه
در تمام موقعیتها زمانی که خواستید جای چادر یا سرپناه را انتخاب کنید باید به موارد زیر دقت کنید:
۱ – محیط مورد نظر شما به مواد سازنده سرپناه نزدیک باشد.
۲ – باید به قدری در طول و عرض و ارتفاع بزرگ باشد که به آسانی در حالت درازکش بخوابید.
۳ – سعی کنید محل انتخابی به محل ... ادامه مطلب
چگونه در طبیعت گردی یک سرپناه بسازیم؟