بلگراد

شبحی در خیابان‌های شهر بلگراد

یک عکاس ترکیه ای که در حال حاضر در بلگراد صربستان زندگی می‌کند،عکس هایی از خیابان‌ها و دیدنی‌های شهر بلگراد تهیه کرده است و تصویر خود را در بین این تصاویر به صورت عکس سرعتی و به حالت شبه در انها قرار داده.
وی این کار را با کمک دوستش و رد شدن سریع خود هنگام عکس گرفتن تهیه کرده تا چشم بیننده متوجه ... ادامه مطلب
شبحی در خیابان‌های شهر بلگراد