شهر کهنه غزنی

شهر کهنه غزنی با 2000 سال قدمت

شهر قدیمی غزنی منطقه‌ای تاریخی و باستانی در افغانستان است که برج‎های باستانی آن بیش از 2000 سال قدمت دارند.اکنون بسیاری از این برج‎ها در حال فروریختن است و نیاز مبرمی به ترمیم، توجه و بازسازی دارند.
در گذشته شهر قدیمی غزنی دارای 36 برج بود اما اکنون تعداد آنها به 28 برج کاهش یافته که در معرض فرسایش ... ادامه مطلب
شهر کهنه غزنی با 2000 سال قدمت