ساتان

زندگی عشایر مغولستان با گوزن‌های سفید

مردم ساتان دامداران گوزن شمالی هستند و در Khövsgöl Aimag مغولستان زندگی می‌کنند. آنها یکی از آخرین گروه‌های پرورش دهنده گوزن عشایری در جهان هستند.
این گروه هزاران سال است که در دور افتاده‌ترین منطقه نیمه قطبی taïga ساکن اند و 5 تا 10 بار در سال کوچ می‌کنند. گوزن‌های شمالی و این مردم وابسته به یکدیگرند.بعضی ... ادامه مطلب
زندگی عشایر مغولستان با گوزن‌های سفید