مرتفع‌ترین بانجی جامپینگ جهان

اسکای پارک سوچی ، مرتفع‌ترین بانجی جامپینگ جهان

اسکای پارک سوچی روسیه اولین پارک مرتفع دنیاست که توسط ای جی هکت ، مخترع پرش بانجی جامپینگ ساخته شده است. قسمت اصلی اسکای پارک، پل آسمان است که بلند‌ترین پل پیاده روی معلق جهان به طول ۴۳۹ متر است. اسکای پارک، در زیباترین بخش دره Akhshtyrskaya و در ارتفاع ۲۰۷ متری از سطح رودخانه Mzymta، قرار دارد.
... ادامه مطلب
اسکای پارک سوچی ، مرتفع‌ترین بانجی جامپینگ جهان