کوه‌های دزفول

سالن‌کوه مناسب‌ترین محل برای دیواره نوردی و سنگ نوردی حرفه‌ای

سالن نام کوهی به ارتفاع ۲۶۵۰ متر در شمال استان خوزستان و در مرز این استان با استان لرستان و نیزاز نظر تقسیمات کشوری در بخش سردشت دزفول واقع شده که در منطقه کوهستانی زاگرس بختیاری قرار دارد. جهت کوه به صورت شمال غربی - جنوب شرقی و امتداد آن ۳۸ کیلومتر است. سالن کوه در همسایگی کوه هفت تنان با ارتفاع ۲۰۰۰ ... ادامه مطلب
سالن‌کوه مناسب‌ترین محل برای دیواره نوردی و سنگ نوردی حرفه‌ای