روشی برای جمع آوری آب در مناطق گرم و خشک

روشی جالب و ارزان قیمت برای جمع آوری آب در مناطق گرم و خشک

در مناطق گرم و خشک دنیا جمع آوری میزان کافی از آب باران برای پرورش گیاهان بسیار دشوار است! منبع بالقوه دیگری که از آن می‌شود برای به دست آوردن آّب بهره گرفت، استفاده از قطره‌های شبنم است.
گلخانه ای که به همین منظور در اتیوپی طراحی شده است از فناوری چندان پیشرفته ای برای تامین آب کشاورزان محلی بهره ... ادامه مطلب
روشی جالب و ارزان قیمت برای جمع آوری آب در مناطق گرم و خشک