روستای بالابراگور

اجاره کلبه‌های روستایی در دل جنگل درفک

دلم یک کلبه می‌خواهد
درون جنگل پاییز
به دور از رنگ آدم ها،
من و آواز توکاها
من و یک رود
من و یک کلبه‌ی پر دود
من و چای و ،کتاب حافظ و خیام
به دور از ننگ،
به دور از نام،
چه غوغایی،چه بلوایی،
بسان برگ
که از شاخه جدا گردد
درون من پر از شورش ،پر از فریاد
درون ... ادامه مطلب
اجاره کلبه‌های روستایی در دل جنگل درفک