قبرستان رنگی

قبرستان شاد رومانی !

با این که اغلب قبرستان‌های دنیا رنگ و بوی غم دارند، در شهر کوچک ساپانتا واقع در رومانی رنگ‌های شاد حرف اول را می‌زند.
حدود هشتصد سنگ قبر رنگی در قبرستان ساپانتا که «قبرستان شاد» نیز خوانده می‌شود، وجود دارد. این سنگ قبرها به جای اطلاعات خشک و صریح، دارای نقاشی‌های رنگارنگ و نوشته جات ادبی مربوط به ... ادامه مطلب
قبرستان شاد رومانی !