نکاتی برای روزهای برفی

توصیه هایی برای روزهای برفی

در هنگام بارش برف و مواقع یخبندان حتی المقدور از سفرهای غیر ضروری خوداری کنید، از رفت و آمد با وسیله نقلیه بدون لاستیک یخ شکن یا زنجیر چرخ در مواقع یخ بندان و لغزندگی سطح معابر خودداری کنید و پیش از خروج از منزل از سالم بودن وسیله نقلیه، وجود بنزین کافی در باک و مجهز بودن آن به امکانات ایمنی مطمئن باشید.
همچنین ... ادامه مطلب
توصیه هایی برای روزهای برفی