روز مردگان

روز مردگان در مکزیک

روز مردگان جشنی ملی در مکزیک و برخی از کشورهاست که به مدت سه روز با تعطیلی بانک‌ها و سازمان‌ها در ابتدای نوامبر آغاز می‌شود و همه مردم بنوعی به جشن و برگزاری آن می‌پردازند.
در این جشن، افراد به زیارت قبر دوستان و خانواده می‌روند و [مقبره] آن‎ها را تمیز کرده، روی آنها گل گذاشته و با روشن کردن شمع و خواندن دعا یاد آنها را زنده می‌کنند. به اعتقاد پژوهشگران ریشهٔ این جشن به دوران تمدن‌های مایا و آزتک‌ها می‌رسد. ... ادامه مطلب
روز مردگان در مکزیک

جشن عجیب «مردگان» در هائیتی!

«روز مردگان» یک جشن ملی در مکزیک و برخی از کشورهای دیگر است که به مدت سه روز، از سی و یکم اکتبر تا دوم نوامبر، صورت می‌گیرد. در طول این مراسم، تمام بانک‌ها و سازمان‌ها تعطیل هستند تا همه بتوانند در جشن شرکت کنند.
در جشن «روز مردگان،» افراد به آرامگاه دوستان و اعضای درگذشته‌ی خانواده‌شان می‌روند و ... ادامه مطلب
جشن عجیب «مردگان» در هائیتی!