پل‌های شیطان اروپا

پل‌های شیطان !

پُل شیطان عبارتی است برای اشاره به گونه‌ای از پُل‌های قدیمی که در باور عامه به وسیلهٔ شیطان ساخته شده‌اند یا شیطان در ساختن آن‌ها نقش داشته‌است و یا در برخی موارد محلی هستند برای مقابله با خواسته‌های شیطان.
پل‌های شیطان که تعدادشان بیش از ۳۰ عدد است اغلب در کشورهای اروپایی واقع شده‌اند. بیشتر این ... ادامه مطلب
پل‌های شیطان !