تونل نور در ژاپن

تونل نور

با استفاده از میلیونها ال ای دی (LED) در جزیره ناگاشیما در کوانای ژاپن، تونلی از انواع نورها درست شده که اسم آنرا تونل انوار (tunnel of lights) گذاشته اند.
... ادامه مطلب
تونل نور

تونل نور در ژاپن

با استفاده از میلیونها ال ای دی (LED) در جزیره ناگاشیما در کوانای ژاپن، تونلی از انواع نورها درست شده که اسم آنرا تونل انوار (tunnel of lights) گذاشته اند. ... ادامه مطلب
تونل نور در ژاپن