گور دخمه دکان داوود

گور دخمه دکان داوود

دکان داوود گور دخمه‌ای تاریخی است که در سه کیلومتری جنوب شرقی سرپل ذهاب در ابتدای جاده انزل و در فاصله حدود ۱۰۰ متری از جاده اصلی کرمانشاه به سرپل ذهاب واقع شده و در میان اهالی محل به کل داوود (کل داو) و دکان داوود شهرت یافته‌است.
این مکان نزد اهل حق متبرک بوده و در بعضی از اوقات سال برای انجام مراسم ... ادامه مطلب
گور دخمه دکان داوود