نیروگاه بادی منجیل

نیروگاه بادی منجیل

نیروگاه بادی منجیل نام نیروگاه بادی در شهر منجیل است. این نیروگاه انرژی جنبشی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.در سایت رودبار ۸۷ درصد روزهای سال، باد وجود دارد که در کل ۲/۴میلیون کیلو وات ساعت برای یک توربین می‌توان بدست آورد.
اوایل دهه هفتاد با تصمیم دولت اقدام به خرید و نصب نیروگاه بادی از ... ادامه مطلب
نیروگاه بادی منجیل