بقا در طبیعت با کورش خان محمدی

!##! !##! پنبه نیمسوز !##! !##!

بقا در طبیعتــــ با کورش خان محمدی
برای درست کردن " پنبه نیمسوز " احتیاج به یک قوطی فلزی و مقداری پنبه دارید.
1. ابتدا در بالای قوطی فلزی یک سوراخ کوچک ایجاد کنید.
2. قوطی را با گلوله‌های پنبه یا تکه‌های پارچه پر کنید و آنرا روی شعله گاز یا هیزم قرار دهید.
3. پس از چند لحظه دود سفید ... ادامه مطلب
!##! !##! پنبه نیمسوز !##! !##!