اساطیر ملل

میوه‌ها در افسانه‌ها و اساطیر ملل

گیلاس
در یکی از افسانه‌های چین باستان آمده است که سی وانگ مو، یک درخت گیلاس در باغ خود نگهداری می‌کرد که هر هزار سال یک بار میوه می‌داد. هر کسی از میوه‌های این درخت تناول می‌کرد به عمر جاودانه دست می‌یافت. بنا بر این افسانه چوب‌های درخت گیلاس ارواح شریره و خبیث را دور می‌کنند.
امروزه نیز چینیان ... ادامه مطلب
میوه‌ها در افسانه‌ها و اساطیر ملل