قاشق سیمین هخامنشی

«قاشق» ایرانی است نه غربی ،قاشق سیمین هخامنشی گواه این موضوع....

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﺷﻖ ﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿ ﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻏﺬﺍ می‌خوردیم، اما این خبر را تقدیم به شما بینندگان عزیز می‌کنیم که بدانید، ما پیش از غرب و شرق، برای خوردن غذا از قاشق استفاده می‌کردیم.
ﺍﯾﻦ ﺁﻟﯿﺎﮊ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺳﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺷﻖ ... ادامه مطلب
«قاشق» ایرانی است نه غربی ،قاشق سیمین هخامنشی گواه این موضوع....