جاذبه‌های پاسارگاد

مقبره فاتح مصر...

مقبره کمبوجیة دوم، فاتح مصر، یکی از بناهای بسیار زیبای مجموعه پاسارگاد است که ساخت آن مربوط به آغاز دوره هخامنشیان می‌باشد.
بنایی چهار گوش و برج مانند که اکنون تنها یک دیواره از آن باقی‌مانده است و در مسیر کاخ‌های اختصاصی و بارعام با تُل تخت واقع شده است. ارتفاع برج نزدیک به ۱۴ متر و قاعده آن ۲۳/۷ ... ادامه مطلب
مقبره فاتح مصر...