پله‌های اسپانیا رم

پله‌های اسپانیا رم

پله‌های اسپانیا رم یکی از دیدنیهای رم ایتالیا عریض‌ترین و طویل‌ترین پلکان کل اروپاست. این پله‌ها بین سال‌های 1725– 1723برای نزدیک کردن سفارت اسپانیا به منطقه مقدس واتیکان ساخته شده اند و میدان ترینیتا دی مونتی را به میدان اسپانیا پیوند می‌دهند.
تعداد پله‌ها 138 عدد است و امروزه پله‌های اسپانیا در ... ادامه مطلب
پله‌های اسپانیا رم