جشنواره نور ژاپن

جشنواره‌ی زمستانی نور

جشنواره‌ی نور دسامبر هرسال برای یادبود قربانیان زلزله‌ی بزرگ هانشین (17 ژانویه سال 1995) در ژاپن برگزار می‌شود. این فستیوال با پیام امید برای حادثه دیدگان آن زلزله مهیب برگزار شد به‌گونه‌ای که در نخستین دوره‌ی برگزاری 2.5 میلیون نفر از آن بازدید کردند. ازآن‌پس هرسال برای بزرگداشت یاد درگذشتگان این مراسم ... ادامه مطلب
جشنواره‌ی زمستانی نور