باتلاق لوئیزیانا

باتلاق لوئیزیانا

لوئیزیانا از ایالت‌های جنوبی آمریکا است.قسمت‌های زیادی از خاک این ایالت تحت تاثیر رودخانه می‌سی‌سی‌پی است و عقب‌نشینی این رودخانه باعث بوجود آمدن دلتاها و مناطق باتلاقی زیادی شده است. قسمت‌هایی از مناطق لوئیزیانا نیز به شکل چندزبانه و چندفرهنگی هستند که عمدتاً این موضوع به قرن ۱۸ برگشته که این زبان‌ها ... ادامه مطلب
باتلاق لوئیزیانا