توحید خانه

توحید خانه

توحیدخانه ساختمانی است که در پشت عمارت عالی قاپو قرار دارد روزگاری مطبخ و زندان کاخ بوده است.
همچنین گفته می‌شود این بنا در عهد شاه عباس اول محل تجمع صوفیان بوده‌است و گروهی از ایشان در شبهای جمعه در این محل، گرد آمده و به جان شاه دعا می‌کرده‌اند. حتی گفته شده که خود شاه نیز گاهی در این حلقه حضور ... ادامه مطلب
توحید خانه