شهرهای گرجستان

آشنایی با شهر باتومی

باتومی شهری بندری بر کرانه دریای سیاه و در کشور گرجستان است.باطوم در دوره هخامنشیان، از متصرفات پادشاهان هخامنشی شمرده می‌شد.آب و هوای باتومی به شدت تحت تاثیر جریانهای هوایی دریای سیاه است، در نتیجه بارش عمده باران در اکثر فصول سال امری عادی است. این بارش عمده باتومی را به مرطوب‌ترین شهر گرجستان تبدیل ... ادامه مطلب
آشنایی با شهر باتومی