وعده شام کریسمس در کشورهای گوناگون

وعده شام کریسمس در کشورهای گوناگون

کریسمس نیز یکی از آن شب هایی است که مردم هر کشوری در کنار خانواده و دوستانشان ،شام متفاوتی را تهیه می‌کنند که اغلب بر اساس سنت‌های پیشین انتخاب شده و هنوز هم آنها را روی میزهای شام شب کریسمس می‌توان دید.
اقیانوسیه
با وجود اینکه اکثر نقاط دنیا زمستان را تجربه می‌کنند استرالیا هوایی تابستانی دارد ... ادامه مطلب
وعده شام کریسمس در کشورهای گوناگون