طولانی‌ترین سال در تاریخ

طولانی‌ترین سال در تاریخ: سال ۴۴۵ روزه!

حرکت زمین به دور خورشید، در هیچ سالی به علت خاصی مثلا برخورد سنگی آسمانی عظیم یا رویدادی درونی، اینقدر کند نشده بود. اما تا دلتان بخواهد ما در تاریخ تقویم غیردقیق داشتیم.
عموما این تقویم‌ها، طولی کمتر از طول سال نجومی واقعی داشتند و چون به تدریج آغاز سال، از یک موعد فصلی خاص، فاصله می‌گرفت، ملت‌ها ... ادامه مطلب
طولانی‌ترین سال در تاریخ: سال ۴۴۵ روزه!