روستاهای سیاهکل

روستای کُردنشین گیلان

پیرکوه روستایی کُردنشین ازروستاهای استان گیلان شهرستان سیاهکل است که دارای جاهای دیدنی طبیعی فراوانی است.این روستا زمانی جزءشهرستان رودبار و بخش عمارلوبود،تا در یک روز تلخ یعنی 31خرداد 69 که زمین لرزه ای رخ داد و باعث شد حدود صد تن از اهالی فوت کنند و روستای پیرکوه تغییر مکان داد و ا زآن روزها به بعد ... ادامه مطلب
روستای کُردنشین گیلان