شاه میوه

بزرگترین میوه درختی جهان

این بارزترین شاخصه این درخت است. به همین دلیل به میوه آن شاه میوه هم می‌گویند. وزن میوه در شرایط خاص تا شصت و یک کیلو و طول آن تا یک متر هم گزارش شده است.
جک فروت طعمی شبیه آناناس دارد و کمی از آناناس کم آب‌تر است.
در جنوب شرق آسیا بعد از انبه و موز رتبه سوم را در محبوبیت بین مصرف کنندگان دارد.میوه ... ادامه مطلب
بزرگترین میوه درختی جهان