روستای تنگی‌سر

تنگی‌سر؛ روستایی با خانه‌های پلکانی در مسیر ژاوه رود

روستای تنگی‌سر در مسیر ژاوه‌رود قرار دارد که بافت پلکانی آن و ساخت خانه‌هایی با روش خشک‌چین اورامان آن را از دیگر روستاها متمایز کرده است.
روستاهای منطقه ژاوه‌رود و به ویژه روستاهای نیر و تنگی‌سر از ساختاری همانند ماسوله برخوردارند که زمینه تبدیل آنها به روستاهای هدف گردشگری وجود دارد تا حضور گردشگران ... ادامه مطلب
تنگی‌سر؛ روستایی با خانه‌های پلکانی در مسیر ژاوه رود