دره ای مرموز در ژاپن

دره جوشان

اواکودانی (Owakudani) یا دره‌ی جوشان در هاکونه‌ی (Hakone) ژاپن یک منظقه‌ی توریستی ایده آل نیست. اواکودانی یک چاله‌ی آتشفشانی است که حدود سه هزار سال پیش بعد از فوران کوه هاکونه به وجود آمده است. دریاچه هایی از آبهای گوگرد دار جوشان و آزاد کردن حجم زیادی از بخار آب، هیدروژن سولفید و سولفور دیوکسید نشان ... ادامه مطلب
دره جوشان

اواکودانی؛ دره ای مرموز در ژاپن

اواکودانی (Owakudani) یا دره‌ی جوشان در هاکونه‌ی (Hakone) ژاپن یک منظقه‌ی توریستی ایده آل نیست. اواکودانی یک چاله‌ی آتشفشانی است که حدود سه هزار سال پیش بعد از فوران کوه هاکونه به وجود آمده است. دریاچه هایی از آبهای گوگرد دار جوشان و آزاد کردن حجم زیادی از بخار آب، هیدروژن سولفید و سولفور دیوکسید نشان ... ادامه مطلب
اواکودانی؛ دره ای مرموز در ژاپن