معبد ریوان-جی

معبد ریوان-جی ، معبد اژدهای آرام

ریوان-جی (معبد اژدهای آرام) یک معبد ذن (باغ صخره‌ای ژاپنی) در شمال‌غرب کیوتو در ژاپن است که در ۱۴۵۰ بنا شد. این معبد متعلق به آیین بودایی ذن، فرقه رینزایی-ذن، مکتب میوشین-جی است. باغ ذن این مجموعه بسیار مشهور است و ساختمان معبد جزو آثار تاریخی و باستانی کیوتو و میراث جهانی یونسکو است.
باغ ۱۵ صخره ... ادامه مطلب
معبد ریوان-جی ، معبد اژدهای آرام