دریاچه ارواح شیطانی در اندونزی

دریاچه ارواح شیطانی

دریاچه اشک‌ها یا دریاچه ارواح شیطانی، مجموعه‌ای از سه دریاچه کوچک، در آتشفشان خاموش «کلیموتو» در اندونزی واقع است. به گزارش ایسنا، به نقل از الف، طبق نقل افواه عامه اینجا محل استراحت ارواح مردگان است. نکته جالب در این دریاچه‌ها این است که رنگ آب آنها، مستقل از همدیگر، از آبی به سیاه، سفید، قرمز و یا سبز تغییر می‌کند. ... ادامه مطلب
دریاچه ارواح شیطانی

دریاچه ارواح شیطانی در اندونزی

دریاچه اشک‌ها یا دریاچه ارواح شیطانی، مجموعه‌ای از سه دریاچه کوچک، در آتشفشان خاموش «کلیموتو» در اندونزی واقع است.
به گزارش فرهنگ نیوز ، دریاچه اشک‌ها یا دریاچه ارواح شیطانی، مجموعه‌ای از سه دریاچه کوچک، در آتشفشان خاموش «کلیموتو» در اندونزی واقع است.
طبق نقل افواه عامه اینجا محل استراحت ارواح ... ادامه مطلب
دریاچه ارواح شیطانی در اندونزی