ابوالهول

کهنترین و بزرگترین تندیس دنیای باستان

ابوالهول مجسمه ای است بسیار بزرگ که در صحرای مصر در هشت کیلومتری قاهره همچون یک نگهبان در برابر اهرام سه گانه در جیزه ایستاده است و مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزیّن به بال‌های عقاب و دارای کله‌ای شبیه سر زنان است .
اسرارآمیز بودن ابوالهول احتمالأ در ارتباط با تعهد و ادای سوگند هنرمندان ... ادامه مطلب
کهنترین و بزرگترین تندیس دنیای باستان

!##!ابوالهول!##! بزرگترین مجسمه مصر باستان

ابوالهول بزرگ که در مصر قرار دارد از صخره‌ای سنگی تراشیده شده و 20 متر ارتفاع و 70 متر طول دارد.ابوالهول یا اسفنکس نام حیوانی اسطوره ای و خیالی است که در بسیاری از تمدن‌های باستانی مانند ایران ، مصر ، یونان و آشور به اشکال مختلف مجسم می‌کردند.
این مجسمه به اعتقاد باستان شناسان ، بزرگترین مجسمه باقی ... ادامه مطلب
!##!ابوالهول!##! بزرگترین مجسمه مصر باستان