"ابوالهول" بزرگترین مجسمه مصر باستان

!##!ابوالهول!##! بزرگترین مجسمه مصر باستان

ابوالهول بزرگ که در مصر قرار دارد از صخره‌ای سنگی تراشیده شده و 20 متر ارتفاع و 70 متر طول دارد.ابوالهول یا اسفنکس نام حیوانی اسطوره ای و خیالی است که در بسیاری از تمدن‌های باستانی مانند ایران ، مصر ، یونان و آشور به اشکال مختلف مجسم می‌کردند.
این مجسمه به اعتقاد باستان شناسان ، بزرگترین مجسمه باقی ... ادامه مطلب
!##!ابوالهول!##! بزرگترین مجسمه مصر باستان