میدان زوکالو

میدان زوکالو ،چشم و چراغ مکزیکوسیتی

میدان زوکالو چشم و چراغ مکزیکو است ، همه خطهای اتوبوس و تراموا از زوکالو می‌گذرد و هزاران عابر پیاده در روز از آنجا می‌گذرند فروشندگان دوره گرد این میدان همه چیز از سگ و بلیت بخت آزمایی گرفته تا حبوبات و جواهر می‌فروشند از بارها و رستورانهای درجه دوم این میدان همیشه صدای موسیقی شنیده می‌شود.این میدان ... ادامه مطلب
میدان زوکالو ،چشم و چراغ مکزیکوسیتی