فوران آتشفشان کالبوکو

فوران آتشفشان کالبوکو پس از 40 سال

یک عکاس اهلی شیلی تصاویر زیبایی از فوران مجدد آتشفشان «کالبوکو» در کشورش ثبت کرده است. آتشفشان «کالبوکو» در شیلی که در اردیبهشت سال جاری پس از 40 سال خاموشی فوران کرد، دوباره فعال شده و از دهانه خود دود و خاکستر خارج کرد.
آتشفشان «کالبوکو» با ارتفاعی 2003 متری در جنوب شیلی از 43 سال گذشته تا کنون ... ادامه مطلب
فوران آتشفشان کالبوکو پس از 40 سال