درکوب‌های قدیم

درکوب‌های قدیم

درکوب‌های قدیم سه نوع بود:
مرد کوب؛ صدایی بم و خشن داشت و کوبیدن آن نشانگر این بود که مردی پشت در است. اگر مرد خانه حضور داشت که در را می‌گشود، وگرنه زن خانه از پشت در و با تغییر صدا به وسیله بردن انگشت در درون دهان می‌پرسید کیست و چه کار دارد.
زن کوب؛ صدایی زیر و ظریف داشت و کوبیدن آن نشانگر ... ادامه مطلب
درکوب‌های قدیم