برج آتش نشانی تبریز

اولین برج آتش نشانی کشور

برج آتش نشانی تبریز (یانقین) که اولین برج آتش نشانی کشور است، گواهی دیگر و محکمی است بر اولین‌ها و برترین‌های این شهر کهن. این برج یکی از نمونه‌های نادر در نوع خود است که تاکنون باقی مانده و نکته جالب این جاست که طبق مستندات تاریخی، انگلیسی‌ها برج‌های آتش نشانی خود را با الهام از این برج ساخته اند.
برج ... ادامه مطلب
اولین برج آتش نشانی کشور