خرم کش

مسیر دسترسی به آبشار دودوزن

آبشار دودوزن در فاصله 24 کیلومتری از شفت و در منطقه خرم کش شفت واقع شده است.
برای دسترسی باید از شفت به روستای احمدسر گوراب ، روستای شالماء،سفید نرگس ،بازارچه علیسرا،بقعه آقا سید کاس و آقا سید رضی و سیاه نرگس بگذریم ، . بعد از سیاه نرگس به روستای خرم کش می‌رسیم، در مسیر همچنان رودخانه زیبا را همگام ... ادامه مطلب
مسیر دسترسی به آبشار دودوزن